Przeglądarka i edytor plików Office oraz narzędzie do udostępniania: Polaris Office

Narzędzie Polaris Office Sync zostało zintegrowane z pakietem Polaris Office 2017.

Synchronizacja + edycja dokumentów + łączność z zewnętrzną chmurą — wszystko w jednym!

Zainstaluj teraz Polaris Office 2017
i korzystaj ze wszystkich funkcji, takich jak edycja dokumentów, synchronizacja i usługa chmury dla biura.

Sposób korzystania z funkcji synchronizacji
친구에게 이 페이지를 공유해보세요!